Fenerbahçe Üniversitesi

FBÜ'LÜ

Olmaya

HAZIR

MISINIZ?

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ

FAKÜLTELER

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 • Antrenörlük Eğitimi
 • Spor Yöneticiliği
 • Rekreasyon

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - Türkçe
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - İngilizce
 • Uluslararası Finans

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ

 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Mimarlık
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • Bilgisayar Mühendisliği

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • Beslenme ve Diyetetik
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Hemşirelik

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Yeni Medya
 • Radyo, Televizyon ve Sinema
 • Reklamcılık
 • İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim Formu

GÖNDER

Rektör Vekili

Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU

iletisim@fbu.edu.tr

Fenerbahçe Üniversitesi

Begüm TATAROĞLU

iletisim@fbu.edu.tr

0 216 542 16 77

Atanacak Öğretim Üyelerinin Taşıması Gereken Koşullar

Başvuru İçin Genel Koşullar ve Bilgiler
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemize atanacak öğretim üyelerinin “Açıklama ve Özel Koşullar” kısmında belirtilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Öğretim üyeleri aylık ve özlük hakları bakımından 4587 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam gün görev yapacaklardır.

Aranan nitelikteki adayların; profesör ve doçent kadroları için Resmi Gazete İlan tarihinden, Yardımcı doçentler için ise gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıdaki belgelerle birlikte başvurmalaraı gerekmektedir.

İstenen Belgeler:
- Başvuru Dilekçesi (hangi pozisyona başvurulacak ise ona ilişkin Başvuru Kodu belirtilmelidir)
- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
- YÖK formatında özgeçmiş
- Nüfus cüzdanı sureti
- Lisans, yüksek lisans ve doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya onaylı fotokopisi
- Varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi
- Erkek adaylar için askerlik belgesi
- Güvenlik soruşturması formu (Bilgisayar ortamında doldurulması gerektiğinden başvuru sırasında doldurulabileceği gibi adayın kendisi de doldurarak iletebilir) Formu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
- Doçent ve Yardımcı Doçent adaylar için, istenen belgelerin dışında, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 1 adet dosya ve 4 adet CD,
-Profesör adaylar için, istenen belgelerin dışında, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 1 adet dosya ve 6 adet CD,

(Nüfus cüzdanı, Lisans, yüksek lisans, doktora ve yabancı dil belgelerinin aslı getirildiğinde fotokopileri alınarak Üniversitemizce onaylanabilir)

Diğer Koşullar Başvuracak adayın kabulü halinde 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle Fenerbahçe Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurulu Akademik Listesinde yer alması gerekeceğinden başvuruda bulunacak adayların söz konusu tarih itibariyle bir başka üniversitenin akademik listesinde yer almamaları gerekir.

Yabancı ülkelerden alınan dipolomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurtdışı Üniversitelerden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması gerekir.

Yabancı dilde eğitim verecek bölümler için başvuracak adayların Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara Dair Yönetmelik m. 8’de belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ve diğer düzenlemelerle görevden uzaklaştırılmamış olmak.

Üniversitemiz ilana çıkılan sayıda öğretim üyesi alıp almamakta serbesttir.

7100 Sayılı Kanun ile Yüksek Öğretim Kanununda yapılan değişiklik sonucu “Yardımcı Doçent” ünvanı kaldırılmış ve “Doktor Öğretim Üyesi” ünvanı getirilmiştir. Bu nedenle öğretim üyesi alım ilanlarımızda yer alan Yardımcı Doçent kadroları “Doktor Öğretim Üyesi” olarak değiştirilmiş olup başvurucular Üniversitemizde bu ünvan ile istihdam edileceklerdir.

Başvuru Tarihi:
Aranan nitelikteki adayların; Profesör ve Doçent kadroları için Resmi Gazete ilan tarihinden, Yardımcı Doçentler için ise gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru Adresi:
Fenerbahçe Üniversitesi, Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Kızıltoprak-Kadıköy 34724
Telefon: 0216 542 16 77
Faks: 0216 542 19 60
Başvuruların Çağla Gurbet’e yapılması ya da adına gönderilmesi gerekmektedir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Başvuru Kodu Ünvan Sayı Açıklama ve Özel koşullar
SPF-01-01 Prof.Dr. 1 Psikososyal alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
SPF-01-02 Doç.Dr 1 Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak & Doçentlik belgesine sahip olmak
SPF-01-03 Yrd.Doç.Dr. 1 Sağlıkla ilgili bilimsel çalışma ve yayınalrı olmak
SPF-01-04 Yrd.Doç.Dr 1 Oyun sporlarıyla ilgili çalışmaları olmak
SPF-01-05 Yrd.Doç.Dr 1 Temel Sporlarla ilgili çalışmaları olmak
SPF-01-06 Yrd.Doç.Dr 1 Beden eğitimi ve spor öğretimi ile ilgili çalışmaları olmak

Antrenörlük Eğitimi

Başvuru Kodu Ünvan Sayı Açıklama ve Özel koşullar
SPF-02-01 Prof.Dr. 1 Spor sağlık alanında (ortopedi, travmatoloji ve rehebilitasyon) çalışmalarda bulunmak
SPF-02-02 Doç.Dr 1 Basketbol alanında çalışmaları olmak
SPF-02-03 Yrd.Doç.Dr. 1 Oyun sporlarından herhangi birisi ile ilgili çalışmaları olmak ve çalışma alanında antrenörlük belgesine sahip olmak
SPF-02-04 Yrd.Doç.Dr 1 Oyun sporlarından herhangi birisi ile ilgili çalışmaları olmak ve çalışma alanında antrenörlük belgesine sahip olmak
SPF-02-05 Yrd.Doç.Dr 1 Oyun sporlarından herhangi birisi ile ilgili çalışmaları olmak ve çalışma alanında antrenörlük belgesine sahip olmak
SPF-02-06 Yrd.Doç.Dr 1 Antreman bilimleri alanında bilimsel çalışmalarda bulunmak

Spor Yöneticiliği

Başvuru Kodu Ünvan Sayı Açıklama ve Özel koşullar
SPF-03-01 Prof.Dr. 1 Profesyonel futbol klüpleri yöneticiliği konusunda çalışmaları olmak
SPF-03-02 Doç.Dr 1 Spor yönetimi alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
SPF-03-03 Yrd.Doç.Dr 1 Lisansüstü çalışmalarını spor yönetimi veya iletişim alanında yapmış olmak
SPF-03-04 Yrd.Doç.Dr 1 Sporda finansal yönetim alanında çalışmalarda bulunmak
SPF-03-05 Yrd.Doç.Dr 1 İletişim alanında lisansüstü çalışma yapmış olmak
SPF-03-06 Yrd.Doç.Dr 1 Spor yönetimi alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak

Rekreasyon

Başvuru Kodu Ünvan Sayı Açıklama ve Özel koşullar
SPF-04-01 Prof.Dr. 1 Cimnastik, su sporları ve spor turizmi alanlarında çalışmaları olmak
SPF-04-02 Doç.Dr 1 Yaşlılarda rekreasyon alanında çalışmaları olmak
SPF-04-03 Yrd.Doç.Dr 1 Halk oyunları alanında lisansüstü çalışmalarda bulunmak
SPF-04-04 Yrd.Doç.Dr 1 Beden eğitimi ve spor alanında lisansüstü yapmış olmak
SPF-04-05 Yrd.Doç.Dr 1 Doğa sporları ile ilgili çalışmalarda bulunmak
SPF-04-06 Yrd.Doç.Dr 1 Rekreasyon faaliyeti olan kurumlarda işletme ve yönetim alanlarında çalışmalarda bulunmak

Beslenme ve Diyetetik

Başvuru Kodu Ünvan Sayı Açıklama ve Özel koşullar
SBF-01-01 Prof.Dr. 1 Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
SBF-01-02 Doç.Dr 1 Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak & Doçentlik belgesine sahip olmak
SBF-01-03 Yard. Doç.Dr. 4 Doktora ünvanına sahip olmak & Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Başvuru Kodu Ünvan Sayı Açıklama ve Özel koşullar
SBF-02-01 Prof.Dr. 1 Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
SBF-02-02 Doç.Dr 1 Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak & Doçentlik belgesine sahip olmak
SBF-02-03 Yard. Doç.Dr. 4 Doktora ünvanına sahip olmak & Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak

Hemşirelik

Başvuru Kodu Ünvan Sayı Açıklama ve Özel koşullar
SBF-03-01 Prof.Dr. 1 Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
SBF-03-02 Doç.Dr 1 Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak & Doçentlik belgesine sahip olmak
SBF-03-03 Yard. Doç.Dr. 4 Doktora ünvanına sahip olmak & Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - Türkçe

Başvuru Kodu Ünvan Sayı Açıklama ve Özel Koşullar
İBF-01-01 Prof.Dr. 1 Siyaset bilimi, sosyal politika, uluslararası politik ekonomi, küreselleşme ve uluslararası teknoloji transferi, inovasyon  diplomasisi alanında çalışmış olmak,
İBF-01-02 Prof.Dr. 1 Uluslararası Finansal  Piyasalar ve Kurumlar  ile örgütler; uluslararası ekonomi hukuku üzerine çalışmış olmak.
İBF-01-03 Doç. Dr. 1 AB üzerinde çalışmalar yapmış olmak; Güvenlik ve dış politika alanında çalışmış olmak
İBF-01-04 Yard. Doç. Dr. 1 Türk Dış Politikası ve Uluslararası Örgütler konusunda çalışmış  olmak ve ders vermiş olmak
İBF-01-05 Yard. Doç.Dr 2 Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak
İBF-01-06 Yard. Doç.Dr. 1 Uluslararası İlişkiler Alanında doktora yapmış olmak

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - İngilizce

Başvuru Kodu Ünvan Sayı Açıklama ve Özel Koşullar
İBF-02-01 Prof.Dr. 1 Siyaset bilimi, sosyal politika, uluslararası politik ekonomi, küreselleşme ve uluslararası teknoloji transferi, inovasyon  diplomasisi alanında çalışmış olmak,
İBF-02-02 Prof. Dr. 1 Uluslararası Finansal  Piyasalar ve Kurumlar  ile örgütler; uluslararası ekonomi hukuku üzerine çalışmış olmak.

İBF-02-03

Doç. Dr. 1 AB üzerinde çalışmalar yapmış olmak; Güvenlik ve dış politika alanında çaılşmış olmak.
İBF-02-04 Yard. Doç. Dr. 1 Siyaset Sosoyolojisi  ve politik kuram üzerinde çalışmış olmak.
İBF-02-05 Yard. Doç. Dr.

1

Karşılaştırmalı Politik Sistemler Üzerine Çalışmış Olmak
İBF-02-06 Yard. Doç.Dr. 1 Kalkınma ekonomisi ve çalışma ekonomisi alanında çalışmış olmak
İBF-02-07 Yard. Doç.Dr. 1 Finans, Finansal Kurumlar ve Piyasalar ile bankacılık ile uluslararası ticaret  alanında  doktora yapmış olmak

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Başvuru Kodu Ünvan Sayı Açıklama ve Özel koşullar
MMF-01-01 Prof.Dr. 2 Alanında Doçent veya Profesör olmak & Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
MMF-01-02 Doç.Dr 1 Alanında Doçent olmak & Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
MMF-01-03 Yard. Doç.Dr. 4 Alanında doktora yapmış olmak & Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak

Mimarlık

Başvuru Kodu Ünvan Sayı Açıklama ve Özel koşullar
MMF-02-01 Prof.Dr. 2 Alanında Doçent veya Profesör olmak & Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
MMF-02-02 Doç.Dr 1 Alanında Doçent olmak & Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
MMF-02-03 Yard. Doç.Dr. 4 Alanında doktora yapmış olmak & Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Başvuru Kodu Ünvan Sayı Açıklama ve Özel koşullar
MMF-03-01 Prof.Dr. 2 Alanında Doçent veya Profesör olmak & Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
MMF-03-02 Doç.Dr 1 Alanında Doçent olmak & Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
MMF-03-03 Yard. Doç.Dr. 4 Alanında doktora yapmış olmak & Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Başvuru Kodu Ünvan Sayı Açıklama ve Özel koşullar
İF-01-01 Prof.Dr. 1 Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
İF-01-02 Doç.Dr 1 Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak & Doçentlik belgesine sahip olmak
İF-01-03 Yard. Doç.Dr. 4 Doktora ünvanına sahip olmak & Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak

Yeni Medya

Başvuru Kodu Ünvan Sayı Açıklama ve Özel koşullar
İF-02-01 Prof.Dr. 1 Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
İF-02-02 Doç.Dr 1 Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak & Doçentlik belgesine sahip olmak
İF-02-03 Yard. Doç.Dr. 4 Doktora ünvanına sahip olmak & Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak

Radyo, Televizyon ve Sinema

Başvuru Kodu Ünvan Sayı Açıklama ve Özel koşullar
İF-03-01 Prof.Dr. 1 Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
İF-03-02 Doç.Dr 1 Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak & Doçentlik belgesine sahip olmak
İF-03-03 Yard. Doç.Dr. 4 Doktora ünvanına sahip olmak & Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak

Reklamcılık

Başvuru Kodu Ünvan Sayı Açıklama ve Özel koşullar
İF-04-01 Prof.Dr. 1 Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
İF-04-02 Doç.Dr 1 Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak & Doçentlik belgesine sahip olmak
İF-04-03 Yard. Doç.Dr. 4 Doktora ünvanına sahip olmak & Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak

Fenerbahçe Üniversitesi Başvuru Formu

Fenerbahçe Üniversitesi’ne başvuru yapabilmek için başvuru formunda Akademik ya da Genel Başvuru olmak üzere başvurduğunuz alanı seçerek sizden istenen bilgileri eksiksiz olarak doldurun. Formda bulunan Dosya Ekle seçeneğine tıklayarak Microsoft Word (doc, docx uzantılı) ya da PDF uzantılı bir detaylı özgeçmişinizi başvurunuza mutlaka ekleyin.

Tarafınıza ulaşabilmemiz için Başvurumu Gönder butona basmadan önce bilgilerinizin doğruluğunu kontrol edin. Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra titizlikle incelenerek tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

Başvuru Formu

Başvuru Tipini Seçin

Dosya Ekle