Fenerbahçe Üniversitesi

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Fenerbahçe Spor Kulübü, ilgili mevzuat ve Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü hükümleri çerçevesinde amaçlarını gerçekleştirmek üzere faaliyette bulunmaktadır.Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğü’nün “Kulübün Amacı ve Faaliyetleri” başlıklı 3. maddesinin 3.fıkrasında ‘Kulüp Ulusal eğitimimize katkıda bulunmak amacıyla , kurduğu veya kuracağı vakıflar, işletmeler veya şirketler vasıtasıyla çağdaş bilim ve eğitim esaslarına dayalı yükseköğretim, üniversite, lise, ortaöğretim ve okul öncesi eğitim ve öğretim kurumlarını kurar ve kurulmasına öncülük eder, yardımcı olur’ denilerek, üniversite kurma amacı, kulübün anayasası niteliğindeki tüzüğünde hüküm altına alınmıştır.

KURULUŞ BİLGİLERİ

FENERBAHÇE EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

KURULUŞ
Fenerbahçe Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından Kadıköy 3.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18.09.2008 tarih ve E.2000/83-K. 2008/234 sayılı kararı ile kurulmuştur. Vakıf Senedimizin 3.maddesinde belirtilen vakfın amaçları arasında üniveriste kurulması yer almaktadır.

VİZYONU
Kuruluş Tüzüğümüzün “Kulübün takip ettiği amaç ve gaye; memlekette bedeni ve fikri terbiyenin yayılmasına çalışmak ve vatan gençlerini; vatanın korunmasına, zorluklara ve askeri seferberliklere alıştırmaktır” şeklindeki düzenlemesi ışığında ülkemizin eğitim, kültür ve sağlık alanlarındaki gelişmesine katkıda bulunmak ve bu amacı gerçekleştirmeye yönelik yatırım ve çalışmalar kapsamında eğitim kurumları açmak, özellikle yüksek öğretimde üniversite kurmak suretiyle memleketimizin geleceği gençlerin, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki rekabet yeteneğine sahip, kendini sürekli geliştirmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, teknolojiye hakim, en az bir yabancı dili anadili derecesinde bilen, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

MİSYONU
Ülkemizin ekonomik, sosyal ve teknolojik açıdan gelişmesi,büyümesi ve kalkınmasını sürdürülebilir kılacak bilim ve teknoloji üretimi ile işgücünün yetiştirilmesi amacıyla uluslararası kalite standartlarında lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim veren, milli kimliğini bilimin evrenselliği ile bağdaştıran, özellikle Türk sprounun ihtiyaç duyduğu eğitim,kültür ve sağlık altyapısının ve insan kaynağının bilim ve teknoloji tabanlı gelişmesini sağlayan, fiziki mekanları ve altyapı olanaklarını sürekli geliştiren ve iyileştiren, akademisyen-öğrenci memnuniyetini esas alan, mühendislik, sağlık, ekonomi, iletişim ve spor bilimi alanlarında dünya üniversitesi olmayı hedefleyen yenilikçi, girişimcii MİLLİ bir üniversite kurulması; bunun için mevcut ekonomik kaynakların etkili şekilde kullanımı yanında yeni ekonomik kaynaklar yaratılmasına yönelik çalışmalarda bulunulması.

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ

AMACI
25 miyon taraftarı, 40.000 üyesi,135 yurtiçi 28 yurtdışı derneği ve şubeleriyle dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak büyük bir ekonomik ve sosyal güce sahip Fenerbahçe Spor Kulübü’nün desteği ile Fenerbahçe Eğitim Kültür Sağlık Vakfı tarafından kurulacak Fenerbahçe Üniversitesi’nin amacı, bilimi teknolojiye, teknolojiyi ürüne ve toplumsal refaha katkıya dönüştürmek; ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasının sürdürülmesine, özellikle de milli spor endüstrisinin bilim ve teknoloji esaslı gelişimine katkıda bulunmak; uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim kalitesi ile herkese hizmet veren dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır.

VİZYONU
Akademik mükemmeliği hedefleyen, öğrenci merkezli eğitim-öğretim ile alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mesleki yetkinliğe ulaşmış, İngilizceyi anadili derecesinde bilen, analitik düşünme, sorunları tespit etme ve çözme yeteneği gelişmiş, inovasyonna ve yaratıcı düşünceye yatkın, ülkemize ve insanlığa faydalı bili ve teknoloji üretimine odaklanmış, milli ekonomik sektörler ile ulusal ve uluslararası spor endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelik ve yeteneklere sahip, bu kapsamda milli sporun bilimsel ve teknolojik esaslı gelişimine katkıda bulunabilecek, bireysel, sosyal ve akademik gelişimini tamamlamış bireyler yetiştirerek insanlığın hizmetine sunmak; böylece dünyanın önde gelen “Global Üniversiteleri” arasında yer almaktadır.

MİSYONU
Mühendislik, Ekonomi-İşletme, İletişim, Sağlık Bilimleri ve tematik olarak da Spor Bilimleri alanlarında olmak üzere bilimsel çalışmaları ve araştırmayı, yenilikçiliğe dayalı düşünce ile bütünleştirmek suretiyle; girişimci, rekabetçi, özgüvenli, eneteltüel derinliği olan, anadili derecesinde yabancı dil bilgisiyle donatılmış üretken ve aynı zamanda başarı ile motive olan milli şuur sahibi geleceğin liderlerini yetiştirmektir.

TEMEL DEĞERLER
Uluslararası eğitim standartlarına uygun milli yükseköğretim referanslarıyla eğitilmiş, ülke ve millet sevgisi yüksek olan öğrencilerin ve bu öğrenciler arasından geleceğin akademisyenlerinin yetiştirilmesi;
Öğrenci memnuniyeti esasına dayalı, üst düzey mesleki yetkinliği ve bu kapsamda anadili derecesinde İngilizce öğrenimini ilke edinen, uluslararası kalite standartlarında lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ile, ulusal ve uluslararası iş gücü piyasalarında istihdam edilebilir niteliklere sahip bireyler yetiştirilmesi,
Bilimsel eğitimlerinin yanı sıra ülkemizi,değerlerini,kültürünü,tarihini anlayan ve bu şekilde aynı zamanda uluslararası alanda elçiliğimiz olacak farklı millet,renk ve kültürlerden gelen yabancı öğrencilere eğitim imkanının sunulması,

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI HAREKETLİLİK PLANI
Uluslararası işbirlikleri, ortak diploma, çift diploma, 2+2, öğrenci değişimi, öğretim üyesi değişimi ile yükseköğretimde hareketliliğin ve farklı deneyim, kültür ve bilgi birikiminin ve global bakış açısının kazandırılması;
Ana dal, yan dal uygulamaları, değişim programları ile öğrencilere daha geniş bir yetkinlik ve uzmanlık alanı kazandırma;
Yükseköğretimde yaşanan Küreselleşme ve beraberinde yükseköğretimin ekonomik bir sektör olarak tanımlanması nedeniyle ülkemize yabancı öğrenci çekecek ve “Export Education” yani küresel işgücü piyasalarına öğrenci ihraç edilmesi;

ÜNİVERSİTE MODELİ
MİLLİ,
Kar amacı gütmeyen,
Akademik kalitede mükemmellikten ödün vermeyen,
Anadili derecesinde İngilizce öğrenimini hedefleyen,
İlgili ekonomik sektörlerin ve spor endüstrisinin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişimini desteklemek suretiyle farklılaşan,
Iş ve spor dünyası odaklı uygulamalı eğitim veren,
Disiplinlerarası çalışmalara ve bilimsel araştırmalara yoğunlaşma yoluyla ekonomik büyümeye ve özellikle spor endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan yenilikçi ve girişimci üniversite olma modelini benimsemektedir.

ETKİN ve HIZLI GELİŞME HEDEFİ
Eğitim ve öğretimde uluslararası standartlarda kalite, akademik mükemellik, verimlilik ve etkinliğin geliştirilmesi için kalite güvence sistemi ile her bilim dalına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde akademik akreditasyon ya da ölçümün yapılması, Hayat boyu öğrenme felsefesi ile eğitime her yaşta katılımın sağlanması, yetenek ve beceri kazandırıcı ve mesleki formasyon sağlayıcı sertifikasyon programlarına önem verilmesi, İstihdam dostu bir akademik programın uygulanması, okurken çalışma imkanının sağlanması, staj ve uygulamaya yönelik iş başı eğitimi tedbirlerinin alınması ile girişimci üniversite modelinin baz alınması.

İletişim Formu

GÖNDER

Rektör Vekili

Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU

iletisim@fbu.edu.tr

Fenerbahçe Üniversitesi

Begüm TATAROĞLU

iletisim@fbu.edu.tr

0 216 542 16 77