İçerikler
FBU

Merkezler

Programlar

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürün Mesajı Bir milyardan fazla insan nüfusuna ev sahipliği yapan Afrika kıtası; 30,370,000 km² yüz ölçümü ile dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Toplam 54 ülkenin yer aldığı Afrika kıtası; açlık, sefalet, kuraklık, salgın, hastalık, etnik çatışma ve şiddet olayları ile anılmasına rağmen aynı zamanda gelişmiş ülkelerin siyasi, askeri ve ekonomik olarak rekabet ettiği bir alandır. Afrika kıtası sahip olduğu doğal kaynakları ve sağladığı ucuz iş gücü ile yabancı yatırımcıların gözdesi olmakla birlikte tarihsel süreçteki stratejik önemi nedeniyle de Türkiye’de de araştırmacılar tarafından önemli bir alan olarak görülmektedir. Bu anlamda Fenerbahçe Üniversitesi bünyesinde kurduğumuz Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Afrika kıtası; iletişim çalışmaları, kültürlerarası iletişim, stratejik iletişim, uluslararası göç, medya çalışmaları, sosyal psikoloji, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve psikoloji disiplinleri açısından incelenecek ve ilgili çalışmalara katkı...

Detaylar

Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürün Mesajı Jean Monnet, 5 Ağustos 1943’te “Avrupa ülkeleri bir federasyon oluşturmadıkça Avrupa’da barışın sağlanamayacağını” söylemiştir (https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/jean_monnet_en.pdf). İkinci Dünya Savaşı bittikten hemen sonra da bu fikir hayata geçirilmiş, 1951 yılında Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya tarafından Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT), 1957 yılında da yine aynı 6 ülke tarafından Roma Antlaşması imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kurulmuştur. 1965 yılında bu üç topluluk birleştirilip Avrupa Toplulukları, 1991 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması ile de Avrupa Birliği (AB) haline gelmiştir. Türkiye’nin AB ile ilişkileri ise 1959 yılında Ortaklık Başvurusu yaptığı zaman başlamıştır. 1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ile Ortaklık ilişkisi kurulmuş, 1996 yılında Gümrük Birliği oluşturulmuş, 1999 yılında adaylık statüsü alınmış ve 2005 yılında da Katılım Müzakereleri’ne başlanmıştır. 27 üy...

Detaylar

İnovasyon, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Fenerbahçe Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitemizin bilim, inovasyon ve teknoloji transferi alanındaki tecrübelerini merkezi bir yapı altında toplamak, bilgiyi yeni ve rekabetçi ürünlere dönüştürmek, katma değer yaratmak, sanayiye aktarmak ve ticarileştirmek amacıyla kurulmuştur.   Üniversite ve sanayi işbirliklerini geliştirmek, öğretim üyelerine, öğrencilere ve toplumun farklı kesimlerine girişimcilik eğitimi vermek, bilim insanlarımızın ve öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarından ve hibelerinden yararlanmalarını sağlamak merkezimizin temel amaçlarıdır.   Merkezimiz bireysel, kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde teknoloji transferi sağlayarak ve uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunarak teknolojik ve yenilikçi bir düşünce kültürü oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda farklı disiplinlerde yeni araştırma ve uygulama laboratuvarları kurulmakta ve müfredatlar sürekli yenilenerek yeni eğitim olanakları yaratılmaktadır.   Ü...

Detaylar

Siber Alan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkez Hakkında Fenerbahçe Üniversitesi Siber Alan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FBUSIBER), siber-fiziksel sistemleri içeren modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin siyasi, toplumsal, ekonomi, finans ve endüstri alanlarındaki etkilerine odaklanan disiplinler-arası bir araştırma merkezidir. Giderek artan bir şekilde uluslararası güvenlik ve diplomasinin ana gündemlerinden birini oluşturan siber-alanın politika ve yönetişim boyutlarına öncelikli olarak eğilmeyi hedeflemeyi amaçlayan Merkez, yeni gelişen teknolojiler, siber alan güvenliği ve yönetişimi, dijital ekonomi ve sosyal medya ile ilgili konularda disiplinler-arası araştırma ve uygulama projeleri yapmak, uluslararası istikrar ve güvenliği arttırmak için normlar ve politika önerileri geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Müdürün Mesajı İçinde yasadığımız dijital bilgi çağı, 18 yüzyılda, ekonomik ve siyasal yapılardaki köklü değişimin de etkisi ile tarım toplumunu sanayi toplumuna dönüştüren sanayi devriminin dördüncü ayağını oluşturmaktadır. İlk Sanayi ...

Detaylar

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız. İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Microsoft Modern İş Platformu Eğitimi C# Dili ile Programlamaya Giriş Sistem ve Network Uzmanlığının Temelleri Ethical Hacking-Pentest Eğitimi E-Ticaret Eğitimi Yönetici Koçluğu Eğitimi İŞ'te Mutluluk Etkili Müzakere Teknikleri Karate Do Liderliğin Feneri Kodlama-Teknolojik Okur & Yazarlık Personal Trainer Sertifika Programı Hamileler için Yoga Hatha Yoga Uzman Eğitici Programı Prenatal Yoga Uzmanlık Eğitimi Yoga Pratiği Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanlığı Çocuklar için İletişim ve Görgü Kuralları Müzikal Tiyatro Ritim Atölyesi ...

Detaylar

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda  Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (FBÜ TÖMER), Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metnini temel alarak yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen öğrencilere Türkçe eğitimi veren bir merkezdir. Bu kapsamda FBÜ TÖMER, Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metninde belirlenmiş olan hususlar ile iş birliği içerisinde Türkiye’de eğitimini devam ettirmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere günlük yaşamlarında yardımcı olabilecek; duygu ve düşüncelerini Türkçe olarak aktarabilecek bir eğitim verme hedefi taşır. Öğrenciler, Türkçe eğitim programı sayesinde Türk toplumunun yaşayışını, kültürünü ve düşünce mirasını öğrenirler. Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metninde vurgulandığı üzere Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen öğrenciler ilk olarak seviye belirleme sınavına tabii tutulurlar. Öğrencinin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin ölçüldü...

Detaylar

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Blackboard Sistemine Giriş İçin Tıklayınız!   Bilgilendirme Kılavuz ve Yönlendirmeleri Dijital Platformlar Hakkında Bilgilendirme Derse Kullanıcı Yetkilendirme Kılavuzu Sanal Sınıfa Giriş Sınava Erişim Alternatifleri    Bilgilendirme Videoları Eğitim Videosu - Mazeret Sınavı Öğrenci Ataması Eğitim Videosu - Asenkron Derslerin Kaydedilmesi, Aktarılması ve Öğrenci Erişimine Açılması Eğitim Videosu - Materyallerinin Saklanmasına İlişkin Bilgilendirme   Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği   Sık Sorulan Sorular   ...

Detaylar
Tüm Haber ve Duyurular

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.