Dijital Nesillerin Yenilikçi Üniversitesi Tüm Etkinlikler

Dijital Üniversite

Küresel boyutta ve Türk yüksek öğretiminin uyum sağlamak için çalıştığı Avrupa yüksek öğretim alanı reformlarının önemli unsuru öğrenme ve öğretimde kalite odaklı iyileştirmenin sağlanmasıdır. Dijital nesilleri yetiştiren dijital üniversitelerin en önemli hedefleri arasında mezunlarının iş gücü piyasalarında istihdam edilebilirliğinin (employability) yüksek olmasıdır. devamı...

Fenerbahçe Üniversitesi

%89

Sosyal Olanaklar

Kaliteli eğitimin yanı sıra sosyal olanaklarımızla da öğrencilerimize başarı saylayacak ortamlar sunuyoruz...

%92

Teknik Kapasite

Sadece dersliklerde değil, ders içeriğine uygun teknolojik imkanların sunulduğu teknik alanlarda eğitim imkanı...

3.402

Öğrenci

Eğitim öğretime başlamamızın ilk yılında rekor katılım ve memnuniyet oranı...

Fakülteler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fakültemiz Uluslararası Finans ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin hem Türkçe hem de İngilizce programlarından oluşmaktadır. Ekonomik ve toplumsal gelişmeleri, küreselleşme çatısı altında dijital devrimin olanakları ile ele alan fakültemizin programlarında, öğrencilerimizin yorum yapma ve problem çözme becerilerini, disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde geliştirmesi amaçlanmaktadır....
Devamını Oku
İletişim Fakültesi
Fakültemiz öğrencilerinin iletişim alanında yetkin, dünyadaki gelişmelere uyum sağlayacak donanıma sahip, yapay zekânın iletişim alanında kullanımına yönelik ar-ge çalışmaları yapan, nesnelerin internetini iletişim süreçlerine entegre edilmesine yönelik ortak projeler gerçekleştiren, meslek etiğinin bilincinde, 4. kuvvet olarak kitlelere doğru bilgiyi vermenin önemine vakıf, aklı, vicdanı hür iletişimciler olarak mezun olmaları hedeflenmektedir....
Devamını Oku
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Fakültemizde; Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, güncel gelişim, değişim ve çeşitlenmeye ilişkin bilgi ve yetenekler ile yaşam boyu eğitimin zorunlu olduğu meslekler grubunda yer alan, uluslararası akademik ve meslek örgütlerinin tanımladığı ölçütlerin yanı sıra, ulusal ve bölgesel işgücü gereksinimlerini de göz önünde...
Devamını Oku
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olabilen, üretken, mesleki değerlerine saygılı, bilimsel veri ve kanıta dayalı çalışmalarda etik prensiplere uygun davranan, hastaların, ailelerinin, sağlıklı kişilerin ve bütün olarak toplumun ihtiyaç ve taleplerini günümüz ve geleceğin gereksinimleri doğrultusunda düzenleyen, koruyucu, düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici çalışmalar yapmayı ve yaşam...
Devamını Oku
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor bilimleri alanında eğitim kalitesini arttırmayı, spor teknolojileri alanında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen FBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Ataşehir ve Kızıltoprak Dereağzı yerleşkelerinde bulunan tesisler üzerine kurulmuştur. Fakülte Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerinden oluşmaktadır....
Devamını Oku

Haber & Duyuru

Bu dil ya da kategoride içerik bulunmamaktadır!
Tüm Haberler