Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölümler

Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız ve Diş Sağlığı programı; diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta tedavisi sırasında yardımcı olacak, bunun yanı sıra hasta kabulünde sorumluluk alacak ''Diş Hekimliği Klinik Yardımcı'' elemanları yetiştirmektedir. İki yıl süren ön lisans programı boyunca öğrencilerin, mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanımı en güvenilir kaynaklardan öğrenmeleri sağlanmaktadır. Eğitim süreci hem teorik ve hem de pratik uygulamalara dayanmaktadır. Öğrenim dili Türkçe’dir. Ağız ve Diş Sağlığı programının...

Anestezi

Anestezi programı; ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek teknikerler yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Anestezi programının amacı; cerrahi operasyonlar öncesi hastayı ameliyata hazırlayan, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek veren, hasta takibini gerçekleştiren ve ameliyat sonrası hasta uyanma sürecini takip ederek kontrollerini sağlayan, uluslararası standartlarda mesleki yeterliklere sahip, nitelikli, ekip uyumu içinde çalışabilen, sorumluluk sahibi, meslek etiği ilkelerini kavramış “Anestezi Teknikerleri” yetiştirm...

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Hizmetleri programı; ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemeleri hazırlayan ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayan, cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eden ve ameliyat sonunda cerrahi malzemeleri temizleyerek yeni bir ameliyat için hazır hale getiren pratik ve teorik donanıma sahip sağlık personeli yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Ağız ve Diş Sağlığı programının amacı; insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, mesleğinde yeterlilik kazanmış, evrensel nitelikte eğitim almış, iletişim becerileri yüksek, tüm ameliyatlarda cerrahiye yardımcı olabilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılm...

Diş Protez Teknolojisi

Diş Protez Teknolojisi programı; kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavinin çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ile çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojilerle yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Diş Protez Teknolojisi programının amacı; diş hekimi tarafından planlanan tedavinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojiyi ve en iyi malzemeleri kullanarak yürütebilecek, nitelikli “Diş Protez Teknisyenleri” yetiştirmektir. Diş Protez Teknolojisi programından mezun...

Diyaliz

Diyaliz programı; diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması, diyaliz makinesinin bakımının yapılmasının yanında hasta ve yakınlarının diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirilmesi aşamalarında, diyaliz ünitelerinde çalışacak sağlık teknikeri yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Diyaliz programının amacı; Diyaliz tedavisi gören hastaların diyaliz makinesine alınması, takibi, tedavisi ve diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında hekimin talimatlarına göre uygulamalar yapan, hasta ve hasta yakınlarını diyaliz tedavisi konusunda bilgilendiren “Diyaliz Teknikeri” yetiştirmektir. ...

Eczane Hizmetleri

Eczane Hizmetleri programı; eczanelerde, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlamak, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda ve satışında, eczacılara yardımcı olmak üzere yardımcı sağlık personeli yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Eczane Hizmetleri programının amacı; ilaç ve tıbbi ürünlerin hazırlanması, saklanması, sunulması, reçetenin hasta ilaç bilgileri ile tedavinin tam ve doğru olarak izlenmesi, bir plan doğrultusunda ilaçların ve tıbbi ürünlerin faturalandırması, satın alınması, eczanenin kurumsal ilişkilerinde eczacıya yardımcı olması, eczane donanımının temizlik ve bakımını sağlaması için &l...

Fizyoterapi - Türkçe / İngilizce

Fizyoterapi programı; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, (kaza, travma, spor yaralanması vb.) fiziksel engeli olmuş bireylerin tedavisine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, fizik tedavi uygulamalarının, fizik tedavi doktoru ve fizyoterapist denetiminde yapılmasını sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fizyoterapi programının amacı; sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, teknik konularda donanımlı ve nitelikli “Fizyoterapi Teknikeri” yetiştirmektir. Fizyoterapi programından mezun olan öğrenciler; Fizik Tedavi ve Reh...

İlk ve Acil Yardım

İlk ve Acil Yardım programı; hastalık ya da kaza sırasında ilk yardım tedavi ve bakım hizmetleri veren, hastanın esas tedavisi yapılıncaya kadar yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapan ve hastanın ambulans ile güvenli bir şekilde hastaneye taşınmasını sağlayan sağlık personeli yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. İlk ve Acil Yardım programının amacı; hastalık ya da kaza sırasında ilk anda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini verip, hastanın veya yaralının donanımlı ambulansla hastaneye taşınmasını sağlayacak “Acil Yardım Teknikeri” yetiştirmektir. İlk ve Acil Yardım programından mezun olan öğrenciler; 112 ambulanslarında, devlet ...

Ortopedik Protez ve Ortez

Ortopedik Protez ve Ortez programı; değişik nedenlerle kollarını ve bacaklarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas-iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, immobilize edici, düzeltici ve destekleyici amaçlarla dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortezleri yapabilecek yetkinlikte sağlık personeli yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Ortopedik Protez ve Ortez programının amacı; el, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da vücutta desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken kıs...

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı; patoloji ve sitoloji laboratuvarlarında çalışabilecek nitelikli “Patoloji Laboratuvar Teknikeri” yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Patoloji Laboratuvar Teknikleri programının amacı; Hastadan alınan organ-doku ve sıvı örneklerinin uygun şekilde laboratuvara ulaştırılması, laboratuvarda mikroskop aşamasına kadar geçen süreçteki teknik işlerin yürütülmesi, hazırlanan preparatların patoloğa teslim edilmesinde uygulanacak bütün işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip, patoloji laboratuvarının kalite ve güvencesini bilen, geliştiren ve denetleyebilen, araştırma pat...

Radyoterapi

Radyoterapi programı; kanser hastalıklarının tedavisinde onkoloji uzmanı doktorun yardımcısı olarak çalışacak sağlık elemanları yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Radyoterapi programının amacı; radyasyon onkologlarına yardımcı olan ve yüksek teknolojili radyoterapi cihazlarını kullanan, kanser hastalığının teşhisi aşamasında bilgisayarlı tomografi çekerek hastanelerin onkoloji (kanser) servislerinde hastalara ışın tedavisinin planlaması, uygulanması ve bilimsel araştırmaların yürütülmesinde hekime yardımcı olan “Radyasyon Onkolojisi Teknikeri” yetiştirmektir.   Radyoterapi programından mezun olan öğrenciler; hastanelerin onkoloji klinikleri, öz...

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı; hekim tarafından X ışınlarının gerek hastalığın tanısı gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan sağlık elemanları yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının amacı; yapılacak radyolojik tetkikle ilgili hastaları bilgilendirerek hazırlanmalarını, tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini, tetkik sonrasında ise hasta bilgilerinin gizliliğini sağlayan, sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarının takibini yaparak, arıza hallerinde bölüm sorumlularına veya biyomedikal ünites...

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı; sağlık kurumları bünyesinde biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, genetik, endokrinoloji gibi tanı ve tedavi laboratuvarlarının tüm bölümlerinde, tıbbi analizleri yapan sağlık elemanları yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programının amacı; konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, tıbbi laboratuvar hizmetleri alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, teşhise yönelik gereksinimi olan verilere ilişkin (Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji-Parazitoloji ve Sitogenetik vb.) yöntemleri kullanabilen, bulguları elde edebilen, düzen...

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.

İçerikler