İçerikler

Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bölümler

Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürün Mesajı

Jean Monnet, 5 Ağustos 1943’te “Avrupa ülkeleri bir federasyon oluşturmadıkça Avrupa’da barışın sağlanamayacağını” söylemiştir (https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/jean_monnet_en.pdf). İkinci Dünya Savaşı bittikten hemen sonra da bu fikir hayata geçirilmiş, 1951 yılında Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya tarafından Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT), 1957 yılında da yine aynı 6 ülke tarafından Roma Antlaşması imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kurulmuştur. 1965 yılında bu üç topluluk birleştirilip Avrupa Toplulukları, 1991 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması ile de Avrupa Birliği (AB) haline gelmiştir.

Türkiye’nin AB ile ilişkileri ise 1959 yılında Ortaklık Başvurusu yaptığı zaman başlamıştır. 1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ile Ortaklık ilişkisi kurulmuş, 1996 yılında Gümrük Birliği oluşturulmuş, 1999 yılında adaylık statüsü alınmış ve 2005 yılında da Katılım Müzakereleri’ne başlanmıştır.

27 üye ülke, aday ülkeler ve potansiyel aday ülkeleriyle Avrupa Birliği günümüzde toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi anlamda Avrupa entegrasyonunun en güzel örneğidir. Türkiye-AB ilişkileri de 50 yılı aşkın bir süredir Türk Dış Politikası’nın en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. Bu nedenle merkezimiz; Avrupa bölgesi ve çevresi konusunda şehir ve bölge ölçeğinde toplumsal, kültürel, iktisadi ve tarihsel araştırmalar yaparken daha çok AB’ye odaklanacaktır. Ayrıca merkezimiz; Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve AGİT kararlarını ve raporlarını izleyemeyi; kamuoyu araştırmaları, anketler, istatistiksel ve saha çalışmaları yapmayı; ulusal ve uluslararası yayımlar yapmayı; ulusal ve uluslararası düzeyde projeler geliştirmeyi; ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay ve paneller, yaz okulu, kurs ve sertifikalı eğitim programları düzenlemeyi hedeflemektedir.  

 

                                                                                                                            Dr. Öğretim Üyesi Nihan Köseoğlu

 

Tarihçe

Fenerbahçe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Şubat 2020’de kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

 

Hedefler

 • Avrupa bölgesi ve çevresi konusunda şehir ve bölge ölçeğinde toplumsal, kültürel, iktisadi ve tarihsel araştırmalarda kullanılan kaynak ve yöntemler konusunda danışmanlık yapmak.
 • Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek.
 • Merkezin amaçlarında belirtilen konularda Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve AGİT kararlarını ve raporlarını izlemek, kamuoyu araştırmaları, anketler, istatistiksel ve saha çalışmaları tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak.
 • Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda iş birliğinde bulunmak, ortak araştırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.
 • Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayımlar yapmak, bu amaçla yapılan yayımları desteklemek, yine amaç doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak.
 • Kuruluş amacıyla ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezi arşivi oluşturmak; ayrıca kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.
 • Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, program açmak üzere Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile iş birliği yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay ve paneller düzenlemek.
 • Avrupa çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası yaz okulu, kurs ve sertifikalı eğitim programları düzenlemek.
 • Avrupa çalışmaları araştırmaları ve uygulamalarının gelişmesi ve ilerlemesi için ödüllü yarışmalar düzenlemek; Merkezin amaçları arasına giren konularda faaliyet gösteren Üniversite birimlerinin AB destekleme programlarına katılımını sağlayan çalışmalar yapmak.
 • Kuruluş amacına uygun olarak yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile gerçek kişilerin istekleri üzerine raporlar hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.
 • Yurt içi ve yurt dışından Merkezin ilgi alanına giren konularda çalışacak araştırmacılar kabul etmek.
 • Merkezin kuruluş amacına uygun olarak, yurt içi ve yurt dışında kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarınca desteklenen araştırma ve uygulama projelerini üstlenmek, bu kuruluşlarla araştırma projelerinde ortak olarak yer almak ve iş birliğinde bulunmak
 • Merkezin kuruluş amacına uygun başka çalışmalar yapmaktır.

Misyon

Fenerbahçe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin misyonu; Avrupa entegrasyonunun toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi yapı ve süreçlerini tarihsel, sosyal ve mekânsal özellikleri itibarıyla derinlemesine incelemek; Avrupa ülkelerini yakından izlemek ve araştırma, eğitim, uluslararası işbirlikleri ve diğer etkinlikler aracılığıyla Türkiye ile Avrupa’nın siyasi, ekonomik, hukuki, bilimsel ve sosyo-kültürel yönden uyum, planlama ve bütünleşme çalışmalarına katkıda bulunmak ve Avrupa çalışmaları konusunda Üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans programları ile birlikte iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmektir.

 

İlgi Alanları

Erasmus + Çağrıları: Gençlik ve Yüksek Öğrenim Alanlarında projeler hazırlamak ve uygulamak.

Partnerlik: Kabul edilmiş veya başvuru aşamasındaki projeleri tasarlamak, uygulamak, araştırma, analiz, izleme ve takibini yapmak.

Ortaklık: Belediyeler ve benzer alanlarda çalışmalarını yürüten STÖ’lerle (Sivil Toplum Örgütleri) proje ortaklıkları yapmak.

 

Kadro

Dr. Öğretim Üyesi Nihan Köseoğlu

İİBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

Ar. Gör. Merve Hazer Yiğit

İİBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

Yönetim Kurulu

Dr. Öğretim Üyesi Nihan Köseoğlu

İİBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Doç. Dr. Zeynep Selçuk

İİBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

Doç. Dr. Ayşe Dilara Altıok Yılmaz

İİBF / Uluslararası Finans Bölümü

 

Dr. Öğretim Üyesi Engin Dumanlı

İİBF / Uluslararası Finans Bölümü

 

Ar. Gör. Merve Hazer Yiğit

İİBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

Türkiye- AB İlişkileri

Kronoloji

https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/kronoloji-trkce-ocak2020.pdf

 

Yararlı Linkler

https://www.ab.gov.tr

https://europa.eu

https://www.avrupa.info.tr/tr

 

Temel Belgeler

Ankara Antlaşması (1963) (https://www.ab.gov.tr/files/ardb/ankara_anlasmasi.pdf)

Katma Protokol (1970) (https://www.ab.gov.tr/files/ardb/katma_protokol.pdf)

Ek Protokol (2005) (https://www.ab.gov.tr/files/ardb/ek_protokol.pdf)

Müzakere Çerçeve Belgesi (2005) (https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/MuzakereCercevesi/Muzakere_Cercevesi_2005.pdf)

Türkiye Katılım Ortaklığı Belgeleri (2001 – 2003 – 2006 – 2008) (https://www.ab.gov.tr/46226.html)

Ulusal Programlar (2001 – 2003 – 2008) (https://www.ab.gov.tr/ulusal-programlar_46225.html)

Avrupa Komisyonu Türkiye (İlerleme) Raporları (1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2018-2019) (https://www.ab.gov.tr/ilerleme-raporlari_46224.html)

 

Duyurular

Avrupa Birliği’nin Covid-19 (Koronavirüs) salgınına karşı attığı adımları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76341/coronavirus-latest-updates-eeas_en

 

İletişim

Fenerbahçe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
FBU Center for European Studies (CES)

Atatürk mah., Ataşehir Bulvarı, Metropol İstanbul, 34758 Ataşehir-İstanbul

0216 910 1907 - 0850 336 1907

ces@fbu.edu.tr

Instagram - fbu.centerforeuropeanstudies

Twitter - fbucenterforeur

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.