İçerikler
FBU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu Hakkında

Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun amacı sağlık sektörüne nitelikli ara eleman yani sağlık teknikeri yetiştirmektir.Meslek Yüksekokulumuz 2020-2021 Eğit...

Devamını Oku

Dr. Hüsnü TOLU / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Dr. Hüsnü TOLU / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Bölümler

Ağız ve Diş Sağlığı

Ülkemizde gelişen eğitim ve kültür düzeyi ile birlikte sağlıklı olma bilinci de artmıştır. Ağız ve diş sağlığı alanı, son yıllarda gelişen ve ilgi duyulan sektörlerden biridir. İlerleyen diş hekimliği mesleğinde, bir diş hekiminin bir kliniği ideal olarak tek başına idare etmesi zordur. Bu açıdan diş hekimliği yardımcısı büyük önem taşımaktadır.  Günümüzde diş hekimliği hizmetlerinin uygun şekilde yürütülmesi, bilimsel açıdan donanımlı, gerekli eğitim ve beceri düzeyine sahip personel istihdamı ve ekip çalışması ile mümkün olabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde de benzer uygulamalar gerçekleştirilmektedir.  Ağız ve Diş Sağlığı Programı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ve ülkemizin bu alandaki sağlık teknikeri ihtiyacını karşılamayı öngörmektedir.  Ağız ve Diş Sağlığı programı mezunları, diş polikliniklerinde diş hekimine yardımcı olacak, laboratuvar aşamalarını yürütecek, özel muayenehanelerde, kamu veya özel kişilere ait di...

Bölüm Detayları

Anestezi

Anestezi Programı; ameliyat süresince hekimin talimatına göre gerekli anestezi ve anestezi uygulamalarını hazırlama, uygulama kayıtlarını tutma, hayati fonksiyonların takibini yapma ve ameliyat sonrası hasta takibi ve kontrolünü sağlama bilgi ve becerisi kazanmış sağlık personeli yetiştirmektedir.  Bu programdan mezun olanlar; kamu ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarındaki klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane ve acil servis gibi birimlerde çalışabilmektedir. Ayrıca tüp bebek merkezleri de çalışma alanları arasındadır. Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi Programını tercih edecek olan öğrenciler, tecrübeli akademik kadro ve teknolojik olarak donanımlı laboratuvarlarda eğitimlerini sürdüreceklerdir. Bu programdan mezun olanlara “Anestezi Teknikeri” unvanı verilir. DERS PLANI ...

Bölüm Detayları

Ameliyathane Hizmetleri

Cerrahi, teknolojinin hızla gelişmesi ve uygulamalardaki çeşitliliğin artması ile birlikte günümüzde en sık başvurulan tedavi yöntemlerden biridir. Cerrahi girişimlerin geçmiş yıllara göre daha fazla uygulanması ve tercih edilmesi nedeniyle, bu alanda ara eleman olarak çalışabilecek nitelikli teknikerlere ihtiyaç duyulmuştur. Ameliyat teknolojilerinin, tekniklerinin gelişmesi hasta güvenliği ve hasta haklarının ön plana çıkması ameliyathane hizmetleri programı açılmasını zorunlu hale getirmiştir.  Programın amacı; insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, mesleğinde yeterlik kazanmış; evrensel nitelikte eğitim almış, iletişim becerileri yüksek, tüm ameliyatlarda cerrahiye yardımcı olabilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, ameliyathane teknikerleri yetiştirmektir. Ameliyathane Teknikerleri ameliyathanelerde kullanılan alet ve malzemelerin ameliyattan önce hazır hale getirilmesi, ameliyat sırasında cerrahi ekibe malzeme tedarik edilmesi ve ameliyathane ortamının ameliyata uygun hale getirilmesine yönelik işleri gerçekleştiren ve ameliyata giren ekipte doğrudan yer alıp, ...

Bölüm Detayları

Diş Protez Teknolojisi

Eksilen veya kaybolan fonksiyon ve estetiğin yeniden kazandırılması amacıyla bir ya da daha fazla eksik dişi ve ilgili eksik dokuları tamamlama bilim ve sanatına Protetik Diş Hekimliği denir. Bu alanda bilimsel ve klinik sorumluluk Diş Hekimine, laboratuvar aşamalarının sorumluluğu ise diş teknikerine aittir. Başarılı bir protetik tedavide iyi eğitim almış el becerisi yüksek diş teknikerlerinin payı büyüktür. Diş Protez Teknolojisi programı, diş hekimi tarafından planlanan protetik tedavinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojiyi ve en iyi malzemeleri kullanarak yürütebilecek, nitelikli “Diş Protez Teknisyenleri” yetiştirir.  Diş protez teknikeri, kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık meslek mensubudur. Diş hekiminin sorumluluğunda çalışan diş protez teknikerleri, hazırlanan diş protezini kullanıma hazır hale getirir, herhangi bir şekilde kırılan veya...

Bölüm Detayları

Diyaliz

Diyaliz işlemi hasta vücudundan, fazla sodyum ve sıvı gibi atıkları uzaklaştırarak, kandaki potasyum, sodyum ve bikarbonat gibi kimyasal madde seviyelerini düzenler. Sağlıklı kan basıncı seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Diyaliz ünitelerinde tedaviye destek veren nitelikli sağlık çalışanlarına gereksinim duyulmaktadır.  Diyaliz Teknikeri, diyaliz tedavisi gören hastaların diyaliz makinesine alınması, takibi, tedavisi ve diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında hekimin talimatlarına göre uygulamalar yapan, hasta ve yakınlarını diyaliz tedavisi konusunda bilgilendiren sağlık personelidir. Bu programdan mezun olanlar; kamu ve özel sektöre ait hastanelerin hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerinde ve özel diyaliz merkezlerinde görev yapmaktadırlar. Diyaliz Programından mezun olanlara “Diyaliz Teknikeri” unvanı verilir. DERS PLANI ...

Bölüm Detayları

Eczane Hizmetleri

Eczane hizmetleri bölümü, sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarında bulunan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bu program 2 yıldan ve 8 dönemden oluşmakta olup mezun olan kişilere “Eczane Teknikeri” ünvanı verilir ve sağlık teknikeri statüsünde görev yapar. Eczane hizmetleri programında eğitimleri boyunca teorik ve pratik pek çok dersin öğrenimini görmektedirler. Derslerin geneli Kimya ağırlıklıdır. Eğitim sürecinin tamamlanabilmesi için öğrencinin 8 haftalık eczane stajını da yapması gerekmektedir. Eczane hizmetleri mezunları, özel ve kamu eczaneleri, ilaç şirketleri ve depolarında çalışabilme imkanı bulmaktadır.  Eczane ve ilaç sektöründe ihtiyaç duyulan yardımcı teknikerlerin tamamıyla bilimsel bir ortamda eğitilmesi ve gerekli özelliklere sahip olan mesleki yetenekleri kazanmış olan personelleri yetiştirmek amacıyla oluşturulan Eczane Hizmetleri programı, multi-disipliner araştırmaları zorunlu kılarak sağlık alanında kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.  Bu programı bitirenlerin;   Eczane hizmetleriyle ilg...

Bölüm Detayları

Fizyoterapi

Fizik tedavi sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir sektördür. Doğuştan veya sonradan kazanılmış engele sahip birey sayısındaki artış, rehabilitasyon alanında Fizyoterapiste yardımcı olacak kalifiye eleman ihtiyacını da artmıştır.  Fizyoterapi Programının amacı çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, teknik konularda donanımlı ve nitelikli fizyoterapi teknikerlerini yetiştirmektir.  Programın mezunları, başta fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri ve klinikleri olmak üzere, üniversite ve devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık merkezleri ve SPA/termal tesislerinde Fizyoterapi Teknikerleri olarak çalışırlar.  Fizyoterapi Teknisyenleri çalıştıkları birimlerde, ilgili uzman doktorlar ve fizyoterapistlerin gözetim ve denetiminde hastayı fizik tedaviye hazırlar, gerekli tedaviyi fizyoterapistlerin direktifleri doğrultusunda uygular, fizyoterapi cihazlarını, aletlerini hazırlar ve cihazların bakımını yaparlar. Ön lisans eğitimini tamamlaya...

Bölüm Detayları

İlk ve Acil Yardım

Hastane öncesi, hasta veya yaralıya acil bakım ve kurtarma ile ilgili hizmet verebilmek, dikkatli ve soğukkanlı olmak, uygun iletişim becerisiyle hasta veya yaralının durumunu tespit etmek ve doğru tıbbi müdahaleyi uygulamak önemlidir. Tüm bunların yapılabilmesi için iyi eğitim almış ilk ve acil yardım/paramedik çalışanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. İlk ve Acil Yardım Teknikeri, hastalık ya da kaza sırasında ilk yardım tedavi ve bakım hizmetlerini veren, hastanın esas tedavisi yapılıncaya kadar yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapan ve hastanın ambulans ile güvenli bir şekilde hastaneye taşınmasını sağlayan sağlık personelidir. Programın mezunları kamu ve özel sektöre ait hastanelerin acil servislerinde, kara, hava ve deniz ambulanslarında, 112 acil yardım istasyonları ve komuta kontrol merkezlerinde ile ilk ve acil yardıma ihtiyaç duyulan her türlü kurumda çalışabilirler.  İlk ve Acil Yardım programında eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere, "İlk ve Acil Yardım Teknikeri" ya da “Paramedik” unvanı verilir. DERS PLANI ...

Bölüm Detayları

Ortopedik Protez ve Ortez

Ortopedik Protez ve Ortez teknikeri; el, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışan kişidir. Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini işleyebilme ve protez ya da orteze yönelik biomekanik ayarları yapabilme gibi görevlerden sorumludur. Ortopedik Protez ve Ortez teknikeri olmak isteyen adayların; el ve parmak becerisi ile şekil ve uzay ilişkilerini algılama yetenekleri yüksek, titiz ve dikkatli bireyler olmaları gerekir.  Ortopedik Protez ve Ortez teknikerleri hastanelerde “sağlık teknikeri” ünvanı ile görev alarak hastanelere ait rehabilitasyon birimlerine bağlı atölyelerde çalışmaktadırlar. Bu konuda faaliyet gösteren özel işyerlerinde de yetişmiş personele ihtiyaç vardır. Ortopedik Protez ve Ortez teknikerlerinin kendi işyerlerini açma imkânı da bulunmaktadır. Sürekli gelişen ...

Bölüm Detayları

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü, vücut sıvıları ve dokularının mikro ve makro incelemesini yapan sağlık teknikerlerini yetiştiren bir programdır. Hastalıkların teşhisinde en son teknoloji ve tekniklerinin kullanıldığı bu programda, tam donanımlı patoloji laboratuvar teknikerleri önemli bir yer tutmaktadır. Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı mezunlarının çalışma alanları çeşitli dokular üzerindedir. İnsan vücudundan alınan bir doku, organ ya da sıvıyı çıplak gözle ya da mikroskop vb. cihazlar ile inceleyip hastalık işaretlerini saptamaktadırlar. Bu programdan mezun olanlar birçok sağlık kurum ve kuruluşlarında bulunan patoloji laboratuvarlarında sağlık teknikeri olarak görev yapmaktadırlar. Teknikerler doku kesit işlemi için su banyosu hazırlayıp, doku takiplerini yapmakta, insanlardan alınan dokuları incelemekte, farklı niteliklere sahip olan dokuları bloklayıp kesit almaktadırlar. Doku bloklarından yapılan kesitleri boyayıp, doku numuneleri mikroskopta incelemekte ve normal ve anormal hücreleri ayırmaktadırlar. Ayrıca laboratuvarlarda kullanılan araç, gereç ve cihazların dezenfeksiyonunu...

Bölüm Detayları

Radyoterapi

Radyoterapi programının amacı; radyasyon onkolojisi merkezlerinde çalışabilecek, radyasyon onkologlarına yardımcı olabilecek ve makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.  Programın öğrencileri aldıkları eğitimle, radyoterapide kullanılacak cihazların açılması, kalibrasyonlarının yapılarak çalışmaya hazır hale getirilmesi, radyoterapi uzmanının direktifi ve radyasyon fizikçisinin ölçü ve hesaplarına göre, iyonizan ışınlı tedavinin uygulanması, cihazların bakımı, muhafazası ve uygun şekilde çalışmasının sağlanması, arızaların en kısa zamanda şef veya uzmana haber verilmesi gibi görevleri yürütmek konusunda yeterlilik kazanırlar.  Radyoterapi uygulamaları genellikle, üniversite ve devlet hastanelerinin ilgili bölümlerinde gerçekleştirilmekte ve özel hastanelerde radyoterapiye ilişkin bölümler de yaygın olarak bulunmaktadır. Bu nedenle radyoterapi tekn...

Bölüm Detayları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önem taşımaktadır. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin verimli bir şekilde hedefine ulaşması, alanında iyi yetişmiş bir ekibin varlığı ile mümkün olmaktadır. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının amacı, hastanın muayenesi sonucunda hekimler tarafından istenen tetkik ile radyolojik görüntülüme yöntemlerini kullanarak hastanın vücudunun belirli kısımlarının görüntülenmesi işlemini yapan ve bunları kullanıma hazır hale getiren sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.  Mezunlar hastanelerin röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, vasküler anjio, nonvasküler girişimsel radyoloji gibi birimlerinde, nükleer tıp, radyoterapi bölümlerinde, özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler. Uzman hekimlerin gözetimi altında çalışan tıbbi görüntüleme teknikerleri, ayrıca üniversite hastaneleri, kamu ve özel tedavi kurumları ile özel sektöre ait radyoloji &uu...

Bölüm Detayları

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı, son yıllarda en çok ilgi duyulan ön lisans programlarından biridir.  Programın amacı, sağlık kurumları bünyesindeki biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, genetik, endokrinoloji gibi tanı ve tedavi laboratuvarlarının tüm bölümlerinde, tıbbi analizleri yapan eleman yetiştirmektir.  Eğitim süresince öğrenciler temel tıp bilimleri dersleri yanında ağırlıklı olarak biyokimya, mikrobiyoloji, immunoloji, laboratuvar yöntem ve hesaplamaları, patoloji, genetik, hematoloji, endokrin gibi mesleki dersleri alır, programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanı ile mezun olurlar.  Mezunlar kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ve tahlil yapılabilen tüm tıbbi laboratuvarlarda, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışırlar. Çalıştıkları laboratuvarlarda ve bilim dallarında laboratuvar ekipman, makine, araç ve gereçlerini kullanarak tıbbi materyal...

Bölüm Detayları

Akademik Kadro

Taner Oruğ
Prof. Dr. Taner Oruğ
Öğretim Görevlisi

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

CV
Abdulkadir Dağ
Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir Dağ
Öğretim Görevlisi

DİYALİZ

CV
Ali Demir
Öğr. Gör. Dr. Ali Demir
Öğretim Görevlisi

ANESTEZİ

CV
Aylin Franko
Öğr. Gör. Aylin Franko
Öğretim Görevlisi

RADYOTERAPİ

CV
Ayşe Eda Palaoğlu
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Eda Palaoğlu
Öğretim Görevlisi

ANESTEZİ

CV
Barış Gülcü
Öğr. Gör. Dr. Barış Gülcü
Öğretim Görevlisi

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

CV
Barış Altan
Öğr. Gör. Barış Altan
Öğretim Görevlisi

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

CV
Burcu Gül
Öğr. Gör. Dr. Burcu Gül
Öğretim Görevlisi

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

CV
Burak Canver
Öğr. Gör. Dr. Burak Canver
Öğretim Görevlisi

DİYALİZ

CV
Buse Sert
Öğr. Gör. Buse Sert
Öğretim Görevlisi

FİZYOTERAPİ

CV
Duygu Bilgili
Öğr. Gör. Dr. Duygu Bilgili
Öğretim Görevlisi

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI

CV
Elif Coşkun
Dr. Öğr. Üyesi Elif Coşkun
Öğretim Üyesi

CV
Elif Sena Düşgün
Öğr. Gör. Elif Sena Düşgün
Öğretim Görevlisi

FİZYOTERAPİ

CV
Elmas Pınar Kahraman
Öğr. Gör. Elmas Pınar Kahraman
Öğretim Görevlisi

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

CV
Fatma Kübra Yıldız Domaniç
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kübra Yıldız Domaniç
Öğretim Üyesi

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

CV
Güler Gögüş
Öğr. Gör. Dr. Güler Gögüş
Öğretim Görevlisi

İLK VE ACİL YARDIM

CV
Hüsna Güzel
Öğr. Gör. Hüsna Güzel
Öğretim Görevlisi

FİZYOTERAPİ

CV
Hayati Ergür
Öğr. Gör. Dr. Hayati Ergür
Öğretim Görevlisi

RADYOTERAPİ

CV
Kadriye Aybüke Ersen
Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Aybüke Ersen
Öğretim Üyesi

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

CV
Kadir Hacıkurt
Öğr. Gör. Dr. Kadir Hacıkurt
Öğretim Görevlisi

RADYOTERAPİ

CV
Mehmet Kadir Göktürk
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Kadir Göktürk
Öğretim Görevlisi

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

CV
Mustafa Ahmet Denizli
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Ahmet Denizli
Öğretim Görevlisi

İLK VE ACİL YARDIM

CV
Musa Erkoç
Öğr. Gör. Musa Erkoç
Öğretim Görevlisi

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

CV

CV
Sevim Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şahin
Öğretim Üyesi

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

CV
Ümit Kaldırım
Öğr. Gör. Dr. Ümit Kaldırım
Öğretim Görevlisi

İLK VE ACİL YARDIM

CV
Yeşim Tüter Yaşar
Öğr. Gör. Dr. Yeşim Tüter Yaşar
Öğretim Görevlisi

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

CV
Tümünü Göster

Müdür Mesajı

Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun amacı; sağlık sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Meslek Yüksekokulumuz 2020-2021 Akademik yılında Ataşehir yerleşkesinde faaliyete geçecektir. Öğrencilerimize 4 yarıyıl eğitim öğretim süresinde ağırlıklı olarak uygulamalı eğitim verilmesi planlanmıştır. Medicana Sağlık Grubu’nun son teknoloji kullanılarak dizayn edilen hastaneleri, uygulama alanlarını öğrencilerimizin hizmetine sunarak, öğrencilerimizin pratik kazanmalarına büyük katkıda bulunacaktır. Öğrencilerimiz Medicana Sağlık Grup’larının klinik ve laboratuvarlarında alanında uzman 33 Öğretim Üyesi tarafından uygulamalı eğitim göreceklerdir. Öğrencilerimiz mezun olduklarında tam donanımlı uygulamayı bilen, bilgisiyle iş alanına erken uyum sağlayan, nitelikli sağlık teknikeri olmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında olanaklar ölçüsünde Medicana Sağlık Grupları’nda istihdam edilecektir. Bu da öğrencilerimiz için işe girmelerinde önemli bir olanaktır. Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 10 program ile eğitime başlayacaktır. Müfredat; mesleki teorik, uygulama ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dünyanın ve ülkemizin geçirmekte olduğu pandemi süreci sağlık elemanlarının ve bilhassa sağlık teknikerlerinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Gerek Ülkemizin sağlık hizmetlerine katkıda bulunmaları gerekse istihdam edilme ve şartları açısından sağlık teknikerleri en çok ihtiyaç duyulan ve aranılan nitelikli eleman olmuşlardır. Amacımız analitik düşünen, özgüvenli, iletişim becerileri güçlü, görevini layıkıyla yerine getiren ve meslek etik kurallarına bağlı gençler yetiştirmek ve ülkemiz sağlık sektörüne kazandırmaktır.

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.