İçerikler

Ameliyathane Hizmetleri

Bölümler

Ameliyathane Hizmetleri

Cerrahi, teknolojinin hızla gelişmesi ve uygulamalardaki çeşitliliğin artması ile birlikte günümüzde en sık başvurulan tedavi yöntemlerden biridir. Cerrahi girişimlerin geçmiş yıllara göre daha fazla uygulanması ve tercih edilmesi nedeniyle, bu alanda ara eleman olarak çalışabilecek nitelikli teknikerlere ihtiyaç duyulmuştur. Ameliyat teknolojilerinin, tekniklerinin gelişmesi hasta güvenliği ve hasta haklarının ön plana çıkması ameliyathane hizmetleri programı açılmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Programın amacı; insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, mesleğinde yeterlik kazanmış; evrensel nitelikte eğitim almış, iletişim becerileri yüksek, tüm ameliyatlarda cerrahiye yardımcı olabilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, ameliyathane teknikerleri yetiştirmektir.

Ameliyathane Teknikerleri ameliyathanelerde kullanılan alet ve malzemelerin ameliyattan önce hazır hale getirilmesi, ameliyat sırasında cerrahi ekibe malzeme tedarik edilmesi ve ameliyathane ortamının ameliyata uygun hale getirilmesine yönelik işleri gerçekleştiren ve ameliyata giren ekipte doğrudan yer alıp, uygulama açısından destek veren donanımlı teknik sağlık personelidir.

Bölümün mezunları, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ameliyathanelerde “ameliyathane teknikeri” olarak çalışabilirler.

DERS PLANI

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.